Post

Najlepsze praktyki dotyczące zatrzymywania i ponownego uruchamiania sprężarek

Jeśli musisz tymczasowo ograniczyć produkcję i wyłączyć sprężarki powietrza, zebraliśmy kilka naszych najważniejszych porad i wskazówek, które omawiają najlepszy sposób podejścia do zatrzymywania i ponownego uruchamiania instalacji sprężarek.

Zatrzymywanie/wznawianie pracy sprężarki powietrza

Instalacja sprężarki powietrza ma zostać wstrzymana lub zatrzymana na dłuższy czas, a Ty zastanawiasz się, jak to zrobić w najbardziej efektywny i wydajny sposób. Poniższe wytyczne są oparte na typie sprężarki!

  • Sprężarki VSD. Wykonaj programowe zatrzymanie. Upewnij się, że zasilanie elektryczne jest włączone, aby bateria kondensatorów była naładowana i gotowa do ponownego uruchomienia.
  • Sprężarki powietrza chłodzone wodą. Po zatrzymaniu sprężarki należy odciąć dopływ wody. Zapobiegnie to tworzeniu się kondensatu wewnątrz elementów sprężarki. Nie zapomnij włączyć go ponownie podczas rozruchu! Należy również upewnić się, że wszystkie systemy chłodzenia nadmuchem powietrza są wyłączone.
  • Bezolejowe sprężarki Z. Wymagają one ręcznego obracania głównego wału napędowego za pomocą sprzęgła napędowego silnika o 3 pełne obroty raz w tygodniu. Ma to na celu zapobieganie zatarciu niskociśnieniowych i wysokociśnieniowych stopni sprężania podczas długiego okresu przestoju. Jeśli sprężarka Z jest wersją VSD, należy pamiętać o ponownym włączeniu zasilania po ręcznym obróceniu sprężarki. Zapewni to ochronę kondensatorów falownika.
  • Sprężarki odśrodkowe / ZH. Wykonaj programowe zatrzymanie i pozostaw zasilanie włączone. Należy pozostawić włączoną elektrycznie pomocniczą pompę oleju, gdy sprężarka jest wyłączona. Pozwoli to utrzymać temperaturę oleju i okresowo uruchamiać pomocniczą pompę olejową w celu cyrkulacji ciepłego oleju wokół łożysk podczas długich okresów przestoju.

Ponowne uruchomienie instalacji sprężarki

Krok 1 to wyłączenie zasilania sprężarki powietrza; następnie należy zdjąć osłonę ochronną wału napędowego i obrócić sprzęgło napędowe, aby sprawdzić, czy sprężarka obraca się swobodnie. Jeśli sprężarka obraca się swobodnie, należy ponownie zamontować osłonę i włączyć zasilanie sprężarki. Następnie włącz układ chłodzenia wodą i nadmuchem powietrza (jeśli sprężarka jest chłodzona wodą). Zamknij zawór wylotowy powietrza sprężarki i uruchom sprężarkę, a następnie powoli otwieraj zawór wylotowy powietrza, aż ciśnienie powietrza wyrówna się między sprężarką a siecią sprężonego powietrza, po czym sprężarka powróci do trybu online.

Należy pamiętać, że jeśli sprężarka powietrza jest podłączona do sterownika sekwencyjnego, należy upewnić się, że sprężarki są zintegrowane ze sterownikiem lub optymalizatorem.

Potrzebujesz dalszej pomocy? Skontaktuj się z nami pod adresem www.atlascopco.com/air-usa. Wystarczy jeden telefon lub e-mail!