Post

Trochę o transformatorze spawalniczym.

Transformator jest urządzeniem elektromagnetycznym, które przekształca energię elektryczną z jednego poziomu napięcia na inny: z niskiego na wysokie (step-up) i z wysokiego na niskie (step-down). Transformator spawalniczy jest zawsze transformatorem step-down.

Zasada działania transformatora spawalniczego. Redukcja napięcia.

Obniżenie napięcia energii elektrycznej uzyskuje się poprzez obecność w transformatorze parametru takiego jak współczynnik transformacji (definiowany jako stosunek pomiędzy poziomem napięcia pierwotnego i wtórnego). Po przetworzeniu energii elektrycznej jednego poziomu napięcia (wysokiego napięcia) na energię elektryczną innego poziomu napięcia (niskiego napięcia), prąd (I) w uzwojeniu wtórnym wzrasta o wielokrotność poziomu napięcia uzwojenia wtórnego transformatora spawalniczego. Dzieje się tak, ponieważ prąd rośnie proporcjonalnie do tego, ile razy zmniejszyło się napięcie.

W ten sposób transformator spawalniczy wytwarza wysoki prąd obciążenia (tysiące amperów), który umożliwia podgrzanie metalu do temperatury topnienia, a tym samym spawanie 2 lub więcej części metalowych.