Post

Najważniejsze informacje o kluczach dynamometrycznych

Klucz dynamometryczny jest prawdopodobnie najważniejszym narzędziem dla profesjonalistów pracujących w takich branżach jak przemysłowa, motoryzacyjna i lotnicza, którzy są odpowiedzialni za zabezpieczanie krytycznych części z zachowaniem dokładnych tolerancji z zerowym marginesem błędu.

Wybór niezawodnego klucza dynamometrycznego pomoże Ci wykonać podstawowe prace związane z mocowaniem i zapewni spokój ducha, że wszystko zostało wykonane zgodnie z wymaganymi specyfikacjami.

Co to jest klucz dynamometryczny?
Klucz dynamometryczny to precyzyjny przyrząd służący do przykładania dokładnego momentu obrotowego do śruby. Po osiągnięciu żądanej wartości momentu obrotowego, operator jest informowany o tym fakcie za pomocą sygnału dźwiękowego i/lub wizualnego, co zapobiega zbyt wysokiemu lub zbyt niskiemu momentowi obrotowemu.

Wybór odpowiedniego klucza dynamometrycznego do konkretnych potrzeb wymaga dobrego zrozumienia dostępnych opcji, wymagań dotyczących użytkowania, konserwacji i ponownej kalibracji.

Rodzaje kluczy dynamometrycznych
Belkowe klucze dynamometryczne są najbardziej uproszczonymi dostępnymi kluczami dynamometrycznymi. Są one trudne do odczytania i najmniej dokładne. Z tego powodu zostały one praktycznie wyeliminowane z użycia w profesjonalnych środowiskach pracy.

Klucze dynamometryczne z czujnikiem zegarowym są uważane za najdokładniejsze z dostępnych kluczy dynamometrycznych.

Klucze te posiadają podwójny kwadratowy napęd, który może być używany zarówno do luzowania, jak i dokręcania śrub. Wartość momentu obrotowego jest wyświetlana na łatwej do odczytania, analogowej, dwuskalowej tarczy (stąd ich nazwa). Wewnątrz tarczy znajdują się dwie igły z pamięcią.

Pierwsza igła jest ustawiona na żądane ustawienie momentu obrotowego, podczas gdy druga igła jest ustawiona na zero. W miarę przykładania siły momentu obrotowego, druga igła przesuwa się wzdłuż tarczy. Gdy obie igły spotkają się, oznacza to, że żądany moment obrotowy został osiągnięty.

Zegarowe klucze dynamometryczne są szeroko stosowane w aplikacjach kontroli jakości, aby zapewnić, że rzeczywisty moment obrotowy zastosowany w procesie produkcji jest zgodny z podaną specyfikacją.

Ze względu na prostszy mechanizm momentu obrotowego, klucze dynamometryczne zegarowe nie wymagają tak częstej konserwacji i ponownej kalibracji jak klucze dynamometryczne typu "click". Większość modeli posiada alarm audiowizualny, który sygnalizuje operatorowi osiągnięcie docelowego momentu obrotowego.

Klucze dynamometryczne typu "klik" są najczęściej używanym typem klucza dynamometrycznego. Posiadają one taką samą funkcjonalność jak grzechotka, z dodatkową zaletą w postaci wyraźnego działania łamiącego po osiągnięciu żądanej wartości momentu obrotowego.

Dostępne wartości momentu obrotowego są wyświetlane na podwójnej skali (imperialnej wyrażonej w stopach/funtach lub calach/funtach i metrycznej wyrażonej w niutonometrach) na korpusie narzędzia. Wydajność klucza dynamometrycznego jest wskazywana przez minimalną i maksymalną wartość na skali. Operator ustawia żądaną wartość momentu obrotowego poprzez odblokowanie klucza i przekręcenie uchwytu, co powoduje przesunięcie precyzyjnego wskaźnika wzdłuż skali.

Podobnie jak w grzechotce, w główce kluczy dynamometrycznych typu "click" znajduje się mechanizm zębaty i zapadkowy. Powtarzająca się siła działająca na ten mechanizm prowadzi do konieczności regularnej konserwacji i ponownej kalibracji.

Elektroniczne klucze dynamometryczne stały się bardzo popularne w ostatnich latach i są obecnie dostępne w formie pokrętła i tradycyjnej konstrukcji. Wykorzystują one elektroniczny czujnik do pomiaru momentu obrotowego i wyświetlają wartość momentu obrotowego na cyfrowym wyświetlaczu. Wskaźnik dźwiękowy i wizualny informuje użytkownika, że zbliża się on do żądanej wartości momentu obrotowego, a także kiedy dokładna wartość została osiągnięta.

Cyfrowe klucze dynamometryczne są bardzo dokładnymi narzędziami. Ich delikatna konstrukcja wymaga jednak szczególnej ostrożności podczas obsługi. Do działania wymagają również baterii.

Cyfrowe klucze dynamometryczne są najdroższe z wymienionych w tym artykule, jednak można je uznać za 4 klucze dynamometryczne w jednym, ze względu na możliwość ustawienia wartości momentu obrotowego w czterech skalach: kg/cm, in/lbs, ft/lbs i Nm.

Elektroniczne klucze dynamometryczne umożliwiają pobranie informacji do komputera za pomocą połączenia przewodowego lub Bluetooth, aby móc je wykorzystać w przyszłości.

Elektroniczne klucze dynamometryczne doskonale sprawdzają się w transporcie i motoryzacji, ponieważ można je podłączyć do takich urządzeń jak tablety, laptopy i drukarki. W wielu środowiskach napraw samochodów ciężarowych obowiązkowe jest drukowanie dowodów regulacji momentu obrotowego kół w ramach certyfikowanej usługi naprawy.

Wstępnie ustawione klucze dynamometryczne a klucze nastawne
Jeśli pracujesz nad aplikacją, która wymaga dokręcania do dokładnej wartości, która pozostaje stała, wtedy klucz dynamometryczny z nastawionym momentem obrotowym jest dobrym wyborem.

Klucze dynamometryczne z nastawionym momentem obrotowym są używane, aby zapobiec regulacji ustawień momentu obrotowego przez operatora. Wstępnie ustawione klucze dynamometryczne są fabrycznie skalibrowane do określonej wartości. Po osiągnięciu tej wartości nie jest możliwe zastosowanie dodatkowego momentu obrotowego. Jeśli projekt wymaga zmiany wartości momentu obrotowego, producent może ponownie ustawić klucze dynamometryczne na nową wartość.

Wstępnie ustawione klucze dynamometryczne są również idealne w środowiskach linii montażowych lub zastosowań, w których klucz będzie używany tylko w jednym powtarzającym się zastosowaniu.

Regulowane klucze dynamometryczne oferują operatorowi elastyczność w ustawianiu pożądanej wartości momentu obrotowego dla każdego konkretnego zastosowania. Te klucze dynamometryczne posiadają skalę, zwykle wyrażoną w wartościach metrycznych i imperialnych.

Najczęściej spotykane skale to stopa/funt, cal/funt i niuton/metr.

Niezależnie od skali regulowane klucze dynamometryczne pozwalają na wybór pożądanej wartości momentu obrotowego w dolnym i górnym zakresie, w określonych przyrostach.

Na przykład, klucz dynamometryczny o zakresie 30-250 ft/lb, z przyrostem 1 lb, będzie obsługiwał wartości momentu obrotowego pomiędzy 30 ft/lbs i 250 ft/lbs, w przyrostach co 1 lb.

Lista kontrolna wyboru klucza dynamometrycznego
Po zapoznaniu się z podstawami rodzajów i typów kluczy dynamometrycznych, następnym krokiem jest wybór idealnego klucza dynamometrycznego, który najlepiej nadaje się do danego zastosowania.

Najważniejszą kwestią w procesie wyboru jest zrozumienie zakresu momentu obrotowego, w którym najczęściej będziesz pracować. Klucze dynamometryczne działają najlepiej w zakresie 40-80% ich skali roboczej. Dlatego nie należy wybierać kluczy, które będą używane głównie w dolnej lub górnej części skali. Możesz mieć pokusę, aby to zrobić, aby zaoszczędzić pieniądze, ale niedokładna wartość momentu obrotowego może poważnie przeważyć wszelkie oszczędności.

Podczas określania swoich potrzeb, poniższa lista zawiera pytania, które należy rozważyć:
- jaka jest najniższa i najwyższa wartość momentu obrotowego, na którą będziesz ustawiał śruby?
- czy potrzebujesz dokręcić śruby z wieloma lub pojedynczymi wartościami momentu obrotowego?
- jaki rozmiar napędu mają nasadki, których będziesz najczęściej używał (¼", ⅜", ½", ¾" lub 1")?
- Jaki poziom precyzji jest wymagany; wyrażony jako dokładność +/-?
- czy klucz dynamometryczny musi działać w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara?

Fabryczny Certyfikat Kalibracji - dokument, który trzeba mieć
Klucz dynamometryczny musi zawierać certyfikat kalibracji fabrycznej potwierdzający, że narzędzie zostało sprawdzone i przetestowane w zakładzie producenta przed ostatecznym zapakowaniem i mieści się w podanym zakresie dokładności. Klucze dynamometryczne z brakującym lub wygasłym certyfikatem kalibracji nie powinny być nigdy używane.

Każdy operator klucza dynamometrycznego musi być w stanie przedstawić ważne świadectwo kalibracji, kiedy tylko jest to wymagane. Dokument ten staje się ważnym dowodem na to, że operator podjął wszelkie niezbędne środki ostrożności i pracował przy użyciu właściwych narzędzi, w przypadku nieoczekiwanej awarii.

W przypadku krytycznych zastosowań należy zainwestować w kalibrację i certyfikację przez stronę trzecią, która zapewni pewność, że klucz dynamometryczny jest dokładnie skalibrowany.
W wielu firmach i branżach procesy jakościowe, takie jak ISO, wymagają i określają planowane odstępy pomiędzy kalibracjami. W branżach wrażliwych, takich jak transport i lotnictwo, przeprowadza się codzienne kontrole tolerancji każdego klucza dynamometrycznego na miejscu.

Ważne świadectwo kalibracji powinno zawierać następujące informacje:
- Typ klucza dynamometrycznego, numer modelu, producent i zakres.
- Datę ostatniej kalibracji i sprzęt kalibracyjny użyty do przeprowadzenia kalibracji.
- Oświadczenie wskazujące, że klucz dynamometryczny został skalibrowany w celu uzyskania dokładności w specyfikacjach określonych w ASME B107.14M-1994, GGG-W-686, Typ 2, Klasa A Styl 1, 2 i ISO 6789.
- Odczyt momentu obrotowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (jeśli dotyczy)
- Data kalibracji
- Nazwisko osoby, która przeprowadziła kalibrację i jej przełożonego
- Klucz dynamometryczny najwyższej jakości będzie również zawierał tekst wskazujący, że klucz został skalibrowany na wzorcu momentu obrotowego identyfikowalnym przez National Institute of Standards & Technology (N.I.S.T).

Ogólną zasadą jest, że wszystkie klucze dynamometryczne powinny być ponownie kalibrowane przynajmniej raz w roku lub co 5000 cykli. Częstsza kalibracja jest zalecana, jeśli narzędzie jest używane regularnie. Ponieważ klucze dynamometryczne są przechowywane w futerałach ochronnych w najniższym ustawieniu, gdy opuszczają fabrykę, zalecenie dotyczące rocznej kalibracji zaczyna obowiązywać dopiero po pierwszym użyciu narzędzia.

Do's i Don't użytkowania i konserwacji kluczy dynamometrycznych
Dobrej jakości klucze dynamometryczne są ważną inwestycją dla każdego profesjonalnego użytkownika. Ze względu na ich rolę w zapewnieniu prawidłowego zamocowania najważniejszych części, wymagane jest ich właściwe użytkowanie i konserwacja. Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę:
- Nigdy nie używaj klucza dynamometrycznego z brakującym lub wygasłym certyfikatem kalibracji.
- Nigdy nie ustawiaj klucza dynamometrycznego na wartości niższe lub wyższe niż te wskazane na skali.
- Nigdy nie używaj klucza dynamometrycznego do odkręcania elementów złącznych.
- Nigdy nie demontuj klucza dynamometrycznego samodzielnie. Naprawa i ponowna kalibracja powinna być wykonywana wyłącznie przez akredytowane laboratorium, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze przeprowadzaj konserwację zapobiegawczą wymaganą przez producenta.
- Należy ostrożnie obchodzić się z kluczem dynamometrycznym. Upuszczenie klucza dynamometrycznego spowoduje utratę kalibracji.
- Gdy klucz dynamometryczny nie jest używany, należy go wyczyścić i przechowywać w walizce do przechowywania przy najniższym ustawieniu momentu obrotowego.
- W przypadku zakupu używanego klucza dynamometrycznego należy go prawidłowo skalibrować przed pierwszym użyciem.
- Nigdy nie przekraczaj znamionowego momentu obrotowego narzędzia, ponieważ nadmierne dokręcenie spowoduje uszkodzenie części lub klucza.
- Nie używaj pręta zabezpieczającego lub innego rodzaju przedłużenia uchwytu, aby zastosować dodatkowy moment obrotowy. Jeśli wymagany jest dodatkowy moment obrotowy, należy rozważyć zastosowanie większego klucza dynamometrycznego lub użycie mnożnika momentu obrotowego.